Serveis

La Secretaria Administrativa ofereix a les empreses associades un servei gratuït de gestió davant dels diversos Serveis i Departaments de la Generalitat de Catalunya, com son el RASIC-Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya, i per a l’obtenció i actualització de carnets i acreditacions professionals dels instal·ladors, certificats i acreditacions d’empresa instal·ladora relatives a totes les activitats habituals de les empreses associades:

 • Instal·lacions tèrmiques en els edificis
 • Instal·lacions petrolíferes
 • Instal·lacions de fred industrial
 • Sistemes de protecció contra incendis
 • Gas
 • Electricitat
 • Manipulació de gasos refrigerants
 • Tractaments legionel·la
 • Registre de Telecomunicacions, etc.

El Gremi també ofereix altres serveis:

 • Tramitació: Legalització d’instal.lacions de tot tipus, incloses les altes a la distribuïdora de Gas Natural.
 • Organització de cursos i jornades informatives. Tenim subscrits acords amb diferents entitats de formació, prevenció de riscos laborals etc. amb preus avantatjosos.
 • El Gremi es comunica amb les empreses associades mitjançant circulars periòdiques, de temes d’actualitat tant pel que fa a impostos, seguretat social i laborals, com el que es refereix a la part Industrial i legislativa i que es podran consultar properament a la part d’intranet.
 • Oferim als nostres agremiats informació laboral i tot el que es refereixi al Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica que és el que correspon a tots els nostres afiliats, així com també cursos de formació, circulars d’informació fiscal i d’altres.
 • Pòlissa Col·lectiva Gremial de Responsabilitat Civil. El Gremi té subscrita una Pòlissa Gremial de Responsabilitat Civil a la que s’hi poden adherir les empreses agremiades en les seves diferents modalitats amb preus molt competitius.

Diverses acreditacions gremials:

 • Cada anys es facilita una CREDENCIAL i uns facsímils de forma gratuïta i s’envien a demanda, per a garantia del client.
 • També posa a disposició dels agremiats els “carnets gremials” bianuals que acrediten no només la pertinença al gremi, sinó també les competències professionals dels instal.ladors.
 • I, finalment, rètols per a vehicles i/o establiments.