RITE – Documents de treball actualitzats i remarcats amb les modificacions 2021

29/07/2021

Modificacions RITE (RD 178/2021) i publicació del RD 390/2021.

Segons hem anat informant, el passat 1 de juliol de van entrar en vigor les modificacions i actualitzacions del RITE publicades al RD 178/2021 (de 24 de maç). A més a més el 2 de juny de 2021 es va publicar el  RD 390/2021 que regula el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis que inclou modificacions que afecten el RITE.

Per a facilitar l’estudi de totes les modificacions, el Comitè Tècnic de la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), ha preparat una versió actualitzada del text complet del RITE que inclou també les novetats del RD 390/2021.

A la primera part del document hi ha els preàmbuls i disposicions de cada modificació, després el text consolidat, i al final de tot hi ha l’índex molt còmode que incorpora enllaços a les seccions.

Les modificacions estan ressaltades en diferents colors segons el tipus de modificació:

-En color groc les modificacions que incorpora la recent modificació del RITE (RD 178/2021).

-En color verd es destaquen els aspectes més importants de les noves modificacions.

-En color blau les modificacions d’ahir (RD 390/2021).

Consultar document: Modif RITE CNI 2021

Altres documents d’interès:

-AFEC: Modificación del RITE – Aspectos Relevantes para el Sector de la Climatización

-FEGECA: Documento técnico sobre la Bomba de Calor