Repartidors de costos en instal·lacions col·lectives – Nou document tècnic de la CNI

25/10/2022

Com repartir el consum d’una instal·lació col·lectiva– Nou document tècnic de la CNI: El Comitè Tècnic de la Confederación Nacional de Instaladores ha elaborat recentment un document tècnic sobre com s’han de repartir els costos d’una instal·lació tèrmica col·lectiva que proporcioni serveis de calefacció i ACS.

El document fa un repàs de tota la normativa que afecta aquestes instal.lacions i es divideix en els següents apartats:

1. Característiques de les instal·lacions centralitzades. Tipologies.
2. Equips i dispositius de comptabilització.
3. Marc reglamentari actual.
4. Últimes modificacions del RITE. RD 178/2022.
5. Normativa de comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d’edificis.
6. L’empresa mantenidora: principal assessor energètic del titular de les instal·lacions.
7. Control i informació del consum de la instal·lació.
8. Exemple repartiment de consums en instal·lació de calefacció i ACS
9. Preguntes i respostes sobre comptabilització de consums.
10. Referències

Pot consultar-lo des d’aquest enllaç: CNI-Nuevo Documento Técnico

Altres documents d’interès relacionats:

Guia tècnica de l’IDAE: Comptabilització de consums individuals de calefacció en instal.lacions de RITE RD 736/2020

Nota aclaridora del Ministeri per a l’aplicació del RD 736/2020, que regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions col·lectives

Document de preguntes freqüents