Registre de la jornada diària a partir del 12 de maig de 2019

13/05/2019

El BOE del passat 10 d’abril va validar el Reial decret 8/2019 de 8 de març que modifica l’Estatut dels Treballadors i estableix que les empreses facin un registre diari de l’horari dels seus treballadors que ha d’incloure l’inici i finalització de la jornada.

Així doncs, a partir del 12 de maig de 2019 les empreses han de tenir implantat el registre horari de tots els treballadors, exigència que fins fa pocs mesos només es demanava per a jornades a temps parcial o bé quan es realitzaven hores extraordinàries.

L’incompliment preveu fortes sancions de fins a 6.250 €.

Com s’ha de fer el registre?

El Rd no dóna instruccions quant a la manera de dur el registre per tant caldrà anar veient quins requisits demanarà la inspecció de treball. En concret, el nou article diu:

“L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix aquest article.

Mitjançant una negociació col·lectiva o un acord d’empresa o, si no n’hi ha, una decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’ha d’organitzar i documentar aquest registre de jornada.

L’empresa ha de conservar els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i han de romandre a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.”

El  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicat una  Guia informativa per tal de facilitar l’aplicació pràctica de la norma. A la Guia es recullen criteris, a títol informatiu, en relació amb aquest deure formal empresarial, sense perjudici de la interpretació de la norma que correspon als jutjats i tribunals de l’ordre social.

En qualsevol cas s’ha de tenir en compte les diferents tipologies de treballs per a tractar de trobar la manera de fitxar més adequada en cada cas. En aquest sentit els informem que el gremi té subscrit un acord per a la contractació d’una app que permet el control horari des de l’ordinador i des smartphone, o tablet, de forma molt senzilla. També hi ha un altre producte que permet portar un registre del temps que s’inverteix en cada client i informació suplementària. Descomptes especials per a les empreses agremiades. Més informació a la secretaria gremial.