Nova edició revista Instal@ficiencia de la CNI

30/05/2022

La Confederación Nacional de Instaladores (CNI), ha publicat una nova edició de la revista Instal@ficiencia que inclou articles d’actualitat i d’interès professional per a l’instal·lador, entre els quals destaquem:

· Nou President i equip directiu de CNI

· Full de Càlcul TEWI

· Traduccio del document “Ionització bipolar “d’ASHRAE

· La CNI impulsa el CO² i gasos inflamables

· Nou impost a equips d’AA i bomba de calor

· Nou mètode de càlcul energia renovable de bomba de calor per a refrigeració

· Canvis al CTE, nou DB HE6 per a recàrrega de vehicles elèctrics

. La CNI participarà en l’elaboració de la primera norma UNEIX mundial sobre Mesurament de CO²