Festes laborals 2021

02/01/2021

Calendari  laboral 2021 – Festes generals i locals

El passat mes de juliol es va publicar el calendari de festes generals a Catalunya i l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2021.

Poden consultar la circular informativa gremial que hem preparat amb un recordatori de les festes generals per a tot Catalunya i la relació completa de festes locals classificades per comarques: Circular festes laborals 2021