Festes laborals 2020

24/01/2020

Calendari laboral 2020 – Festes generals i locals

El passat mes de juliol es va publicar el calendari de festes generals a Catalunya i l’Ordre TSF/229/2019 del passat mes dedesembre va establir el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020.

Poden consultar la circular informativa que hem preparat amb un recordatori de les festes generals per a tot Catalunya i la relació completa de festes locals classificades per comarques:  Circular Festes 2020