Canvis al DB SI i DB HS del CTE publicats el 26 de desembre de 2017

19/03/2018

Noves versions dels Documents DB-SI, DB-SUA, i DB-HS amb nous comentaris i també ha actualitzat el Document de Suport DA DB-SUA /2

-El DB-SI de Seguretat en cas d’incendis s’ha modificar per adaptar-lo al nou Reglament de Protecció contra Incendis RIPCI.

-El DB-HS de Salubritat recull un canvi en l’àmbit de la ventilació

Podeu consultar la circular informativa que ha preparat la Confederació Nacional d’Instal.ladors: CNI-CanvisCTE