Carrer Fra Juníper Serra, 77, 08030, BARCELONA, España

932783761

ZIRO INSTALACIONES, S.L.

Muntatge, manteniment i enginyeria d’instal·lacions

Empresa especialitzada en el desenvolupament, muntatge i manteniment d’Instal·lacions electromecàniques i de fluids, refrigeració i climatització.

Obres en l’àmbit Industrial, Farmacèutic, Alimentós i sector Terciari (Administració pública i hoteler).

SERVEIS
Comptem amb una àmplia varietat de serveis per a atendre les exigències i incidències que tinguin els nostres clients.

Oferim la possibilitat de realitzar assessoraments i estudis tècnics a través del nostre departament d’enginyeria.

-Processos industrials

Disseny i desenvolupament d’instal·lacions de:
Vapor i oli tèrmics
Gasos industrials i dissolvents
Línies de buit
Tractament d’aigües
Refrigeració industrial
Deshumectación de processos
Extracció de Pols i atmosferes ATEX

Aire comprimit

-Sector terciari – Disseny i desenvolupament d’instal·lacions de:

Climatització
Ventilació i renovació d’aire
Salas blanques
Energies renovables
Lampisteria i calefacció
Tractament contra Legionel·la
Protecció contra incendis
Regulació i control de processos

-Manteniment

Assegurem el perfecte estat de la seva instal·lació:
Confecció de plans preventius i correctius de manteniment
Manteniment Predictiu, anticipació a l’aparició de fallades possibles reduint i evitant futures parades i inactivitat en producció
Optimització de processos i Estalvi energètic