Avenc del Daví, 22; Polígon Industrial Can Petit 08227 Terrassa

93 735 75 00

93 735 81 35

VYC INDUSTRIAL, S.A.

Instal·lacions industrials. Climatització industrial, refrigeració i sistemes d’extracció d’aire. Sales Blanques.

Des del projecte a la posada en marxa i manteniment.

Condicionament d’aire.

Plantes de refrigeració a gas per absorció.

Climatització piscines.

Climatització sales d’espectacles.

Calefacció, ventilació industrial.
Fabricació i venda de calderes de vapor, aigua calenta i sobrecalentada, calderes d’oli tèrmic, vàlvules. Manteniments. Legalitzacions

Generadors de vapor elèctric. Generadors de vapor Aquotubular. Generadors de fluid tèrmic.

Calderes de vapor Acuotubulares. Calderes de vapor elèctriques. Manteniments, assistència tècnica i engegada. Instal·lacions de gas, vapor, oli tèrmic, aigua, etc. Servei d’atenció al client 24 hores.

Complements de la sala de calderes: desgasificadores totals o parcials, descalcificadores, economitzadores i dosificadors de productes químics, circuits de control secundari, mòduls d’escalfament / refredament, expansionadores, bescanviadors, tancs, dipòsits, etc.

Representants exclusius a Espanya de:

Bosch Industriekessel GmbH.

Servei de lloguer de calderes de vapor i aigua calenta

Més de 200 calderes per llogar.

Calderes de vapor en contenidors

Calderes de vapor containeritzades frontalment

Calderes d’aigua calenta i aigua sobreescalfada

Instalaciones Industriales. Climatización industrial, refrigeración y sistemas de extracción de aire. Salas Blancas.
Desde el proyecto a la puesta en marcha y mantenimiento.
Acondicionamiento de aire.
Plantas de refrigeración a gas por absorción.
Climatización piscinas.
Climatización salas de espectáculos.
Calefacción, ventilación industrial.
Fabricación y venta de calderas de vapor, agua caliente y sobrecalentada, calderas de aceite térmico, válvulas. Mantenimientos. Legalizaciones      
Generadores de vapor eléctrico. Generadores de vapor Acuotubular. Generadores de fluido térmico.
Calderas de vapor acuotubulares. Calderas de vapor eléctricas. Mantenimientos, asistencia técnica y puesta en marcha. Instalaciones de gas, vapor, aceite térmico, agua, etc. Servicio de atención al cliente 24 horas.
Complementos de la sala de calderas: desgasificadores totales o parciales, descalcificadores, economizadores y dosificadores de productos químicos, circuitos de control secundario, módulos de calentamiento / enfriamiento, expansionadores, intercambiadores, tanques, depósitos, etc.
Representantes exclusivos en España de:
Bosch Industriekessel GmbH.
Servicio de alquiler de calderas de vapor y agua caliente
Más de 200 calderas para alquilar.
Calderas de vapor en contenedores
Calderas de vapor containerizadas frontalmente
Calderas de agua caliente y agua sobrecalentada