Carrer Barcelona, 08520, LES FRANQUESES DEL VALLES, España

93 849 08 50

93 846 49 60

TALLERS GRAU GERMANS, S.C.P.

Fabricants d’aparells de calefacció per aire, maquinària industrial a mesura i tot tipus de ventiladors. Planxisteria industrial (inoxidable, ferro, i altres), calefacció (generadors d’aire calent, forns especials, cabines d’assecat i pintura, etc,..) i ventilació (ventilacions de naus, extraccions, equips de filtratge, transport pneumàtic d’ampolles, etc,..).

El nostre producte de generadors d’aire calent està homologat. Tots els nostres serveis els efectuem segons les necessitats de cada client.

CALEFACCIÓ: Els generadors d’aire calent “ Vent Calent” es fabriquen artesanalment amb materials d’alta qualitat perquè el client en gaudeixi molts anys. Els quadres elèctrics estan dissenyats a 24v. per a una major seguretat.

Oferim uns models que oscil·len de les 50.000 Kcal/h. a 280.000 Kcal/h. Per a models superiors consultar amb el departament tècnic.

VENTILACIÓ: Prestem un ampli ventall de servei de ventilació i entre ells esmentem:

 • • Instal·lem diversos tipus de ventiladors ja sigui per a renovacions d’aire, transports pneumàtics, extraccions, filtratges, etc..
 • • Ventilació naus
 • • Ventilació pàrquings
 • • Equips de filtratge
 • • Campanes domèstiques i industrials
 • • Transport pneumàtic d’ampolles
 • • Conductes, silenciadors, etc.
 • • Flux laminar
 • • Sales blanques.
 • PLANXISTERIA INDUSTRIAL:
 • • Planxisteria industrial (estructures, escales, baranes, etc,…)
 • • Inoxidable
 • • Portes
 • • Taules
 • • Motlles i accessoris
 • • Tremuges

Treballem l’acer Inoxidable per donar servei de qualsevol element que sigui necessari em diversos sectors com a laboratoris, empreses manipuladores de menjar, químiques, etc,..).

Fabricantes de aparatos de calefacción por aire, maquinaria industrial a medida y todo tipo de ventiladores. Planchistería industrial (inoxidable, hierro, y otros), calefacción (generadores de aire caliente, hornos especiales, cabinas de secado y pintura, etc,..) y ventilación (ventilaciones de naves, extracciones, equipos de filtraje, transporte neumático de botellas, etc,..).

Nuestro producto de generadores de aire caliente está homologado. Todos nuestros servicios los efectuamos según las necesidades de cada cliente.

CALEFACCIÓN:

Los generadores de aire caliente “Vent Calent” se fabrican artesanalmente con materiales de alta calidad para que el cliente disfrute del mismo muchos años. Los cuadros eléctricos están diseñados a 24v. para una mayor seguridad.

Ofrecemos unos modelos que oscilan de las 50.000 Kcal/h. a 280.000 Kcal/h. Para modelos superiores consultar con el departamento técnico.

VENTILACIÓN:

Prestamos un amplio abanico de servicio de ventilación entre ellos mencionamos:

 • • Instalamos diversos tipos de ventiladores ya sea para renovaciones de aire, transportes neumáticos, extracciones, filtrajes, etc..
 • • Ventilación naves
 • • Ventilación parkings
 • • Equipos de filtraje
 • • Campanas domésticas e industriales
 • • Transporte neumático de botellas
 • • Conductos, silenciadores, etc.
 • • Flujo laminar
 • • Salas blancas.
 • PLANCHISTERIA INDUSTRIAL:
 • • Planchistería industrial (estructuras, escaleras, barandas, etc,…)
 • • Inoxidable
 • • Barandas
 • • Puertas
 • • Mesas
 • • Moldes y accesorios
 • • Tolvas

Trabajamos el acero Inoxidable para dar servicio de cualquier elemento que sea necesario en diversos sectores como laboratorios, empresas manipuladores de comida, químicas, etc,..).