Juli Galve Brusson, 7 08918 Badalona

93 351 61 72

SIMSA GROUP TECHNOLOGIES, S.A.

Disseny i construcció de Quadres Elèctrics, Equips Fluid-Elèctrics, instal·lacions Elèctriques MT i BT. – Vapor – Aire Comprimit – Aigua – Clima – Refrigeració – Contraincendis.

-Automatització

-Electricitat: Mitja Tensió – Baixa tensió – Quadres de potència – Quadres de control – Veu i dades – Fluids – Aire comprimit – Oli tèrmic – Xarxes de vapor – Climatització – Combustibles – Contraincendis – Xarxes d’aigua – Xarxes de procés

-Equips: Equips especials – Energies alternatives – Termografies

-Sectors:

 • Alimentació
 • Automòbil
 • Cables
 • Cautxú
 • Ciment i carbonats
 • Companyies elèctriques
 • Construcció
 • Cosmètica
 • Adobats i pell
 • Depuradores
 • Edificis institucions
 • Electrònica
 • Hotels
 • Indústria gràfica
 • Laboratoris
 • Metal·lúrgiques
 • Papereres
 • Pinsos i farratges
 • Plàstics
 • Químiques
 • Tractaments de residus