Ronda Shimizu, 6, 08233, VACARISSES

93 828 17 90

NOVAIR-MTA, S.A.U.

CLIMATITZACIÓ – REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL – TRACTAMENT D’AIRE COMPRIMIT

NOVAIR-MTA, conjuga la fabricació pròpia i la comercialització de productes MTA, tot això d’acord amb el seu Sistema de Qualitat sota normativa UNE-EN-ISO-9001:2015.

NOVAIR-MTA fabrica recipients a pressió segons codis de càlcul ASME, CODAP o AD-*Merkblätter i amb homologació 2014/29/UE i (PED) 2014/68/UE.

Importador exclusiu per a Espanya de tots els productes MTA (tractament d’aire comprimit, refrigeració industrial i climatització):

CLIMATITZACIÓ
Refrigeradores d’aigua
Bombes de Calor
Ventiloconvectors

REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL
Refrigeradors de líquid
Bombes de Calor
Aerorefrigeradores

TRACTAMENT D’AIRE COMPRIMIT
Assecadors frigorífics
Assecadors d’adsorció
Filtres
Refrigeradors posteriors
Refrigeradors baixa pressió
Purgadors automàtics
Sistema de tractament de condensats
Aerorefrigeradores
Dipòsits acumuladors