Esteve Brunell, 50-56, (08470) Sant Celoni

93 848 43 60

M.S.T. RIELLS, S.L.

Empresa dedicada al manteniment i els serveis tècnics des de l’any 1980.

Serveis:

FACILITY MANAGEMENT: MST integra la gestió dels serveis Facility Management i l’execució directa dels mateixos (Facility Services).

MANTENIMENT INDUSTRIAL:
MST més de 25 anys d’experiència en el manteniment integral d’instal·lacions industrials

Climatització: Desenvolupem les instal·lacions de climatització buscant la màxima rendibilitat, tant en l’execució com en la instal·lació. La nostra divisió de climatització compta amb les acreditacions corresponents per part d’indústria per a poder realitzar instal·lacions integrals de climatització.

Instal·lacions elèctriques: La nostra divisió d’electricitat no es limita a realitzar instal·lacions elèctriques: assessorem i formem als nostres clients de manera que en la instal·lació preval la racionalitat i els criteris d’eficiència energètica, la qual cosa es tradueix en una reducció de despeses inecesarios.

Instal·lació de xarxes, sistema de distribució de fluids: Dissenyem i gestionem el muntatge i el manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de seguretat preventiva. Un correcte disseny i dimensionament depèn del bon funcionament present i futur de la instal·lació.

Energies renovables: Ens comportem com un soci per al nostre client, fent tasques d’assessorament, simulacions i aconseguint el punt òptim de cost / benefici de la instal·lació.
També realitzem tot el procés de legalització, estalviant molt temps de gestió.Enginyeria: Construcció de maquinària específica per a producció

Instal·lacions de lampisteria, calefacció i ACS: Som especialistes en execució de projectes relacionats amb calefacció i aigua calenta sanitària, ja sigui per a processos industrials o d’ús humà. Utilitzem sistemes d’alta eficiència que aconsegueixen una major potència de calefacció i escalfament d’aigua, amb un menor consum.

Calorifugatge: En aïllaments comptem amb múltiples solucions en el sector de l’aïllament industrial tèrmic com el calorifugatge de línies i equips, vàlvules, col·lectors… Tot això orientat a la màxima seguretat i protecció en el teu centre de treball.

REPARACIÓ MAQUINÀRIA SAT

FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA

MANTENIMENT EDIFICIS: MST-GS ofereix la gestió integral per a assegurar el confort dels usuaris i la fiabilitat de totes les seves instal·lacions