Carreras Candi, 58, baixos, 1a, 08028, BARCELONA, España

93 332 62 00

93 332 25 60

KG CLIMA, S.L.

SERVEIS: Instal·lacions d’Aire condicionat, calefacció, producció, acumulació i distribució d’aigua calenta sanitària, instal·lacions de vapor i disseny, construcció i muntatge de material docent per a les sales de dissecció i plastination de les diferents Universitats del territori espanyol, fent-se càrrec del manteniment de cadascuna d’elles.
CLIMATITZACIÓ: Instal·lacions de climatització, abastant des del muntatge d’unitats split, de tipus domèstic, a instal·lacions industrials per a oficines, sales d’ordinadors, quiròfans, etc.
CALEFACCIÓ: Instal·lacions de calefacció de tipus domèstic, per radiadors o terra radiant, i industrial mitjançant generadors d’aire calent.
AIGUA CALENTA SANITÀRIA: Instal·lacions d’aigua calenta sanitària, tant d’àmbit domèstic com de gran consum per a hospitals, hotels i immobles.
VENTILACIÓ: Instal·lacions d’aportació d’aire exterior, ventilació i extracció d’aire per a Pàrquings, Naus Industrials i Sales de Dissecció en Facultats de Veterinària i de Medicina.
MATERIAL DOCENT: Disseny, construcció i muntatge de taules en acer inoxidable per a sales de dissecció de Facultats de Veterinària i Medicina.

SERVICIOS: Instalaciones de Aire acondicionado, calefacción, producción, acumulación y distribución de agua caliente sanitaria, instalaciones de vapor y diseño, construcción y montaje de material docente para las salas de disección y plastination de las diferentes Universidades del territorio español, haciéndose cargo del mantenimiento de cada una de ellas.
CLIMATITZACION: Instalaciones de climatización, abarcando desde el montaje de unidades split, de tipo doméstico, a instalaciones industriales para oficinas,  salas de ordenadores, quirófanos,  etc.
CALEFACCION: Instalaciones de calefacción de tipo doméstico, por radiadores o suelo radiante, e industrial mediante generadores de aire caliente.
AGUA CALIENTE SANITARIA: Instalaciones de agua caliente sanitaria, tanto de ámbito doméstico como de gran consumo para hospitales, hoteles e inmuebles. 
VENTILACION: Instalaciones de aportación de aire exterior, ventilación y extracción de aire para Parkings, Naves Industriales y Salas de Disección en Facultades de Veterinaria y de Medicina.
MATERIAL DOCENTE: Diseño, construcción y montaje de mesas en acero inoxidable para salas de disección de Facultades de Veterinaria y Medicina.