Plaça Josep Pallach, 08035, BARCELONA, España

93 428 57 67

93 428 56 06

INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.A.

Instal·lacions de calefacció, climatització, frigorista, gas, electricitat i sistemes de protecció contra incendis
Instalaciones de calefacción, climatización, frigostista, gas, electricidad  y sistemas de protección contra incendios