Vilarrúbias, 14, 08202, SABADELL, España

93 723 23 15

INSTAL·LACIONS SURROCA, S.L.

Instal·lacions de calefacció, climatització i energia solar.

SERVEIS

Instal·lacions de  calefacció:

· Producció d’ACS.
· Uniterms.
· Aire calent.
· Radiadors.
· Terra radiant / paret.
· Radiant.

Instal·lacions d’energia solar:

· Calefacció.
· Piscines.
· Producció d’ACS.
· Processos industrials.

Instal·lacions de climatització:

· Climatitzadors.
· Conductes.
· Sistemes VRV.
· Fan-Coils.
· Bombes de calor.
· Sistemes multisplits.