Carrer Conca, 12 baixos, 08026, BARCELONA, España

93 433 51 20

93 348 17 44

INDUTHERM, S.L.

 • Enginyeria i instal·lacions
 • Instal·lacions Industrials
 • Instal·lacions de gas a nivell industrial i projectes de millora d’eficiència energètica i mediambiental.
 • Empresa instal·ladora i reparadora d’equips a pressió.
 • Instal·lacions per a la depuració d’afluents gasosos i líquids.
 • Sistemes d’aspiració, filtració, recuperació energètica.
 • Ingeniería e instalaciones
 • Instalaciones Industriales
 • Instalaciones de gas a nivel industrial y proyectos de mejora de eficiencia energética y medioambiental.
 • Empresa instaladora y reparadora de equipos a presión.
 • Instalaciones para la depuración de afluentes gaseosos y líquidos.
 • Sistemas de aspiración, filtración, recuperación energética.