Carrer Conca, 12 baixos, 08026, BARCELONA, España

93 433 51 20

93 348 17 44

INDUTHERM, S.L.

Enginyeria eficient i instal·lacions: gas, combustió i vapor.

Instal·lacions de gas a nivell industrial i projectes de millora d’eficiència energètica i mediambiental. Legalització, telemesura i manteniment de qualsevol projecte.

Auditories d’instal·lacions de vapor.

Empresa instal·ladora i reparadora d’equips a pressió.

Instal·lacions per a la depuració d’afluents gasosos i líquids. Transformacions a GN, xarxes de distribució de gas, cremadors industrials i tecnologia infraroja.

Sistemes d’aspiració, filtració, recuperació energètica.