Diputació, 481, 1r, 2a 08013 Barcelona

699 967 381

IMON – JORDI MONREAL TORRELLA

Instal·lacions Elèctriques, d’Aigua, de Gas, de Calefacció i Aire Condicionat, d’Aigua Calenta Sanitària i de Gas-oil. Domòtica.

Serveis:

Obra Nova, Rehabilitació i Reformes en general en tots els sectors de la construcció: residencial, comercial, corporatiu, industrial, etc., en la demarcació de Barcelona.