Diputació, 481, 1r, 2a 08013 Barcelona

699 967 381

IMON – JORDI MONREAL TORRELLA

En els més de 30 anys de professió (els darrers 19 com a autònom) he participat en una o vàries de les meves especialitats en projectes, tant d’obra nova com de rehabilitació, que totalitzen aproximadament uns 80.000 m2, en els sectors residencial, corporatiu, comercial i industrial.

Inscrit en el Registre d’Empreses RASIC nº 170027088 i en el REA nº 09000048669.

Recurs Preventiu en Riscos Laborals.

Al corrent en totes les obligacions fiscals, seguretat social, assegurança R.C., registres especials, etc.

La nostra intervenció sempre li aportarà seguretat en l’execució i un plus de tranquil·litat pel compliment rigorós de tots els aspectes legals.

Serveis:

Tots els serveis són adreçats a particulars, comunitats, promotors, comerços, oficines i empreses, tant per a obra nova com per a rehabilitació.

Aigua: Realitzem tot tipus d’instal·lacions i reparacions relacionades amb l’aigua.

• Bateries de comptadors d’aigua i escomeses.
• Circuits interiors.
• Dispositius purificadors i filtres d’aigua.
• Dipòsits complementaris.
• Grups de pressió d’aigua.
• Qualsevol altre instal·lació relacionada amb l’aigua: Muntatge de sanitaris i grifaries, escalfadors, calderes, acumuladors, etc.
• Legalització d’instal·lacions.

Electricitat: Realitzem tot tipus d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió, com:

• Instal·lacions per a noves edificacions.
• Instal·lacions per a obres de reforma integral o parcial.
• Quadres elèctrics i armaris de potència.
• Il·luminació interior i exterior.
• Legalització d’instal·lacions.

Climatització: En el sector d’aire condicionat li oferim assessorament per a la millor elecció del seu equipament. La innovació tecnològica en el disseny, en el rendiment òptim dels equips i en l’estalvi energètic són els criteris bàsics que dirigeixen les nostres propostes energètiques.Servei adreçat a particulars, comunitats, promotors, comerços, oficines i empreses, tant per a obra nova com per a rehabilitació.

Calefacció: Disseny i instal·lació de diversos tipus de calefacció, cercant els materials més adequats i els productes tecnològicament més avançats, per tal d’obtenir sempre el màxim rendiment en les instal·lacions.

• Calefacció per radiadors, sòl radiant, fan-coils, acumuladors amb tarifa nocturna, termo-acumuladors elèctrics, plaques solars.
• Calefacció amb grups tèrmics, bomba de calor, equips d’aire amb bomba de calor.
• Calefacció elèctrica, gas propà/butà, gas-oil.
• Aigua calenta sanitària, calderes i acumuladors.

Instal.lacions de gas-oil (IP1).

Domòtica: Oferim la instal·lació i muntatge de tot tipus de porters, videoporters, centrals GSM per a control de calefacció, enllumenat, electrodomèstics, persianes elèctriques, etc., utilitzant materials i productes de reconegut prestigi.

Gas: Realitzem tot tipus d’instal·lacions de gas natural i glp (butà, propà), en:

• Obra nova.
• Reformes integrals o parcials.
• Instal·lem calderes, encimeres i altres aparells de gas natural, propà, butà o GLP.
• Dipòsits complementaris.
• Instal·lem tot tipus d’escomeses de gas: polietilè, soldadura forta, soldadura tova.
• Butlletins de gas, renovació de xarxes antigues de gas…