Carrer Rosselló, 157, 08036 Barcelona, España

93 321 56 08 / 93 494 85 85

IBERCLIMA, S.A.

Iberclima instal·ladors d’aire condicionat a Barcelona

Finançament aire condicionat sense interessos

Servei assistència tècnica aires condicionats

Refrigeració, calefacció, aigua calenta sanitària, tractaments d’humectació, ventilació, filtratges, etc., en edificis d’oficines, habitatges, locals de negoci, laboratoris, centres mèdics, indústries, entitats bancàries, centres d’ensenyament, hotels, restaurants, etc.

 • ASSESSORAMENT
 • REALITZACIÓ DE PROJECTES
 • CONTROL
 • SERVEI POST-VENDA
 • QUALITAT
  • Aire domèstic
  • Aire comercial
  • Grans atmosferes
  • Disseny tècnic
Iberclima instaladores aire acondicionado en BarcelonaFinanciación aire acondicionado sin intereses

Servicio asistencia técnica aires acondicionados

Refrigeración, calefacción, agua caliente sanitaria, tratamientos de humectación, ventilación, filtrajes, etc., en edificios de oficinas, viviendas, locales de negocio, laboratorios, centros médicos, industrias, entidades bancarias, centros de enseñanza, hoteles, restaurantes, etc.

 • ASESORAMIENTO
 • REALIZACIÓN DE PROYECTOS
 • CONTROL
 • SERVICIO POST-VENTA
 • CALIDAD
  •    Aire doméstico
  •    Aire comercial
  •    Grandes atmósferas
  •    Diseño técnico