Via Trajana, 50-56, Nau núm. 15 Barcelona 08020

932788688

FLUIDSA – FLUIDOS INDUSTRIALES Y DOMESTICOS, S.A.

FLUIDSA és un referent en la realització i el muntatge de noves instal·lacions, reformes, ampliacions i manteniments, incloses dins el camp de la Climatització, Calefacció, Ventilació, Electricitat BT / MT, Cablejat estructurat i Telecomunicacions, Detecció d’Incendis, Intrusió i CCTV, Instal·lacions mecàniques de fluids, Sales Blanques, Processos Industrials de refrigeració, Filtrats especials, Sistemes Integrals de Control i Maniobra, etc.

ACTIVITATS:

CLIMATITZACIÓ I FRED INDUSTRIAL

ELECTRICITAT BAIXA I MITJANA TENSIÓ

SALAS BLANQUES

INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES

INSTAL·LACIONS ESPECIALS

MANTENIMENTS INTEGRALS

SISTEMAS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS