Arquìmedes, 41, Local 2 Barcelona 08030

934637097

ESTALVI-TÈRMIC, S.L.U.

Empresa especialitzada en eficiència energètica: assessorament, consultoria i instal·lació de projectes personalitzats per a l’estalvi energètic.

  • Implantació de sistemes que permetin el repartiment de despeses en els consums de calor, fred i aigua calenta sanitària en les Comunitats de Propietaris (repartidors de costos per a comunitats de veïns).
  • Mesurament i gestió de consums d’aigua i calefacció.
  • Clíniques, hospitals i residències: Autogestió i estalvi de consum en clíniques i hospitals.
  • Col·legis: gestió de les instal·lacions en col·legis maximitzant l’eficiència energètica.
  • Domèstic: Optimització de les instal·lacions per aconseguir el màxim estalvi (calderes de condensació d’última generació, regulació i control).

Empresa especializada en eficiencia energética: asesoramiento, consultoría e instalación de proyectos personalizados para el ahorro energético.

  • Implantación de sistemas que permitan el reparto de gastos en los consumos de calor, frío y agua caliente sanitaria en las Comunidades de Propietarios (repartidores de costes para comunidades de vecinos).
  • Medición y gestión de consumos de agua y calefacción.
  • Clínicas, hospitales i residencias: Autogestión y ahorro de consumo en clínicas y hospitales.
  • Colegios: gestión de las instalaciones en colegios maximizando la eficiencia energética.
  • Doméstico: Optimización de las instalaciones para conseguir el máximo ahorro (calderas de condensación de última generación, regulación y control).