Travessera de Gràcia, 18, 1a 08021 Barcelona

618 331 471

ENCLAU INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.

Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis

Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (categoria especialista)

Instal·lacions de Gas (Categoria A)

Instal·lacions Frigorífiques

Sistemes de protecció contra incendis