Pavia, 77 Barcelona 08028

93 209 25 25

93 209 61 71

CATALANA DEL CLIMA Y REFRIGERACIÓN, S.L.

Instal·lacions de calefacció, climatització i frigorífiques