Carrer d'Emili Roca, 50, 08016 Barcelona

696 71 27 16

CALDERES CASAMARTINA – ROGER CASAMARTINA EBRI

Instal.ladors mantenidors autoritzats

Instal.ladors – mantenidors d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE), que comprèn calefacció, aigua calenta sanitària i climatització.
Instal.ladors de gas (IG-B).
Instal.ladors d’instal.lacions petrolíferes (IP-1).
Instal.ladors – mantenidors d’energia solar tèrmica.
Serveis de control i prevenció de legionel.la

Serveis Taller

Tall i plec de xapa de ferro, alumini i acer inoxidable, a les mides i formes requerides pels clients (angles, safates, viseres, perfils,…).
Matrius per fer perforacions i ventilacions a les xapes.
Cilindre i soldadura de fil i de punts.