Nova actualització de la Guia de refrigerants A2L per a instal·ladors de RITE i fred industrial

08/02/2021

Les associacions de fabricants i instal·ladors del sector de climatització, AFEC, CONAIF i CNI, publiquen la tercera versió de la Guia dels refrigerants A2L que incorpora algunes correccions.

Contingut de la Guia

La Guia dels Refrigerants A2L tracta, entre altres temes, les característiques dels refrigerants A2L, el marc legal, les seves aplicacions, els requisits de les empreses instal·ladores i mantenidores, les mesures de seguretat i una sèrie de preguntes freqüents que serveixen d’orientació als professionals.

Consultar versió Guia març 2021

CNI: Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores.

AFEC: Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización.

CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos.