Guia de refrigerants A2L per a instal·ladors de RITE i fred industrial

19/02/2020

Refrigerants A2L – Nova Guia de la CNI

La nostra Confederació d’Instal.ladors i Mantenidors – CNI, juntament amb la “Asociación de Fabricantes de Climatización” (AFEC), i la “Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos” (CONAIF) han elaborat una Guia dels refrigerants A2L per a instal.ladors de RITE i fred industrial.

És una Guia molt completa elaborada després de la publicació del Reglament d’Instal·lacions frigorífiques i amb l’objectiu de mostrar els avantatges que presenten els refrigerants alternatius del nou grup de seguretat A2L. Hi trobarà les característiques que han de complir els establiments així com la documentació requerida per a la legalització de les instal·lacións en funció del nivell de seguretat.

Com veurà, l’índex s’ha dividit en els següents apartats: Fonaments, Aplicacions i càlcul de les instal·lacions, Instal·lació, Manteniment i Mesures de seguretat.

La CNI segueix treballant amb el Ministeri de cara a anar millorant les solucions tècniques d’aquests tipus d’instal.lacions.

Descarregar la Guia A2L