Carrer Verge de Montserrat, 76, 08291 Ripollet

93 313 82 37

93 278 05 17

ARIZA I LLOPART ASSOCIATS, S.L.

Serveis

 • Gas: Instal·lacions, reparacions i manteniment. Solucions globals per a qualsevol tipus de client
 • Legionel·la: Regulació i control. Neteja i desinfecció.
 • Calefacció/ACS: Substitució de calderes i cremadors. Projectes de calefacció i ACS. Transformacions de sales de calderes. Instal·lacions de xarxes de distribució de ACS
 • Fred/Climatització: Instal·lacions de climatització en edificis. Renovació sales de màquines (grups frigorífics). Regulació inteligent. Bomba de Calor. Deshumectació. Depuració d’aire. Torres de Refrigeració. Sales blanques. Projectes de climatització.
 • Aigua: Instal·lació de lampisteria. Reparacions urgents de tot tipus de material (coure, ferro, PVC.). Projectes a mesures (particulars, empreses.). Tractaments per instal·lacions hidràuliques. Regulació intel·ligent.
 • Renovables: Instal·lació plaques fotovoltaiques. Instal·lació plaques solars tèrmiques ACS. Reparació i manteniment. Projectes a mesura (particulars, empreses.)
 • Electricitat: Instal·lacions elèctriques. Reparació i manteniment. Projectes a mida (particulars, empreses.)
 • Fred industrial: Cambra de fred. Intercanviadors. Càmeres de conservació i congelació. Vitrines

Servicios

 • Gas: Instalaciones, reparaciones y mantenimiento. Soluciones globales para cualquier tipo de cliente
 • Legionela: Regulación y control. Limpieza y desinfección.
 • Calefacción/ACS: Sustitución de calderas y quemadores. Proyectos de calefacción y ACS. Transformaciones de salas de calderas. Instalaciones de redes de distribución de ACS
 • Frío/Climatización: Instalaciones de climatización en edificios. Renovación salas de máquinas (grupos frigoríficos). Regulación *inteligent. Bomba de Calor. *Deshumectació. Depuración de aire. Torres de Refrigeración. Sales blancas. Proyectos de climatización.
 • Agua: Instalación de fontanería. Reparaciones urgentes de todo tipos de material (cocer, hierro, *PVC.). Proyectos a medidas (particulares, empresas.). Tratamientos por instalaciones hidráulicas. Regulación inteligente.
 • Renovables: Instalación placas fotovoltaicas. Instalación placas solares térmicas ACS. Reparación y mantenimiento. Proyectos a medida (particulares, empresas.)
 • Electricidad: Instalaciones eléctricas. Reparación y mantenimiento. Proyectos a medida (particulares, empresas.)
 • Frío industrial: Cámara de frío. *Intercanviadors. Cámaras de conservación y congelación. Vitrinas