Béjar, 68 Barcelona 08014

93 425 41 50

AFYC CLIMA SERVICE, S. L.

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, FRED INDUSTRIAL I REFORMES:

 • Noves instal·lacions
 • Climatització confort
 • Sales de RACS
 • Centres informàtics
 • Xarxes d’aigua freda
 • Geotèrmia
 • Aplicacions del fred a la indústria
 • Reforma d’instal·lacions per optimitzar el rendiment
 • Climatització: Oficines – Edificis públics – Hospitals – Processos industrials – Bodegues: control de fermentació i clarificació dels vins

MANTENIMENT , GESTIÓ I CONTROL:

 • Manteniment correctiu
 • Manteniment preventiu
 • Manteniment d’instal·lacions de fred i calor
 • Aplicacions en instal·lacions industrials
 • Control d’humitats
 • Sales blanques

REPARACIONS:

 • Reparació de refredadores de líquids
 • Reparació i remanufacturació de compressors frigorífics: alternatius – de cargol – scroll, etc.
 • Reparació d’equips de bombes de calor:
  • aire / aire
  • aire / aigua
  • aigua / aigua

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, FRIO INDUSTRIAL Y REFORMAS:

 • Nuevas instalaciones
 • Climatización confort
 • Salas de RACS
 • Centros informáticos
 • Redes de agua fría
 • Geotermia
 • Aplicaciones del frio en la industria
 • Reforma de instalaciones para optimizar el rendimiento
 • Climatización: Oficinas – Edificios públicos – Hospitales – Procesos Industriales – Bodegas: control de fermentación y clarificación de los vinos

 

MANTENIMENTO , GESTIÓN Y CONTROL:

 • Mantenimiento correctivo
 • Mantenimiento preventivo
 • Mantenimiento de instalaciones de frio y calor
 • Aplicaciones en instalaciones industriales
 • Control de humedades
 • Salas blancas

REPARACIONES:

 • Reparación de enfriadoras de líquidos
 • Reparación y remanofacturación de compresores frigoríficos: alternativos – de tornillo –       semiherméticos y abiertos
 • Reparación de equipos de bombas de calor:
  • aire / aire
  • aire / agua
  • agua / agua